Regulamin

Regulamin

1: Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego O24.com.pl jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

2: Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom z regionu, którego dotyczy serwis ogłoszeniowy, bezpłatne publikowanie, oraz bezpłatne przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci   Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.

3: Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

4: Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu O24.com.pl należy posiadać działającą skrzynkę e-mail ( niezbędny do aktywacji ogłoszenia lub potwierdzenia adresu email ).

Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego skasowania swojego ogłoszenia.

5: Serwis O24.com.pl zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Serwis nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych mailingów z reklamami produktów lub usług.

Serwis zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio itp.).

6: Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii. Treść ogłoszenia powinna być czytela i nie może wprowadzać użytkowników w błąd.

7: Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, zasady moralne przyjęte przez społeczeństwo polskie, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości (np. zarób 5000PLN w miesiąc), reklamujących inne strony www (w szczególności reklamujących inne serwisy ogłoszeniowe), przedstawiających ofertę sklepów, zawierających płatne numery telefonów, dodawanych z tymczasowych skrzynek e-mail.

W szczególności zabrania się oferowania:
   • pisania prac maturalnych i dyplomowych
   • zarabiania w internecie przez odbieranie emaili, oglądanie reklam
   • zarabiania w internecie przez wypełnianie ankiet
   • zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych
   • zarabiania przez uczestniczenie grach hazardowych
   • pracy w agencjach towarzyskich i usług świadczonych przez nie
   • usług i ofert o charakterze erotycznym (spotkania sponsorowane itp.)
   • leków i produktów farmaceutycznych
   • usług ezoterycznych
   • rzeczy pochodzących z kradzieży
   • wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) i alkoholowych
   • kopii materiałów chronionych prawem autorskim
   • materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia
   • materiałów pornograficznych
   • broni (włączając noże, wiatrówki, broń pneumatyczną i paralizatory)
   • amunicji i materiałów pirotechnicznych
   • narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

8: Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu tj. nie zamówionych ofert handlowych, reklam serwisów internetowych, wirusów i trojanów itd. Użytkownik serwisu, który w odpowiedzi na swoje ogłoszenie otrzymał SPAM powinien o tym fakcie powiadomić administratora serwisu.

9: Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.

W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
• za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby i firmy trzecie. Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdego opublikowanego ogłoszenia (w tym podane numery telefonów lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię ogłoszenia nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu
• umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych

10: Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.

11: Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.

12: Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.

13: Zamieszczanie ogłoszeń Promowanych jest płatne. Promocja ogłoszeń dostepna w Panelu Klienta .

14: CIASTECZKA - Serwis ogłoszeniowy O24.com.pl wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z serwisu WYRAŻA ZGODĘ na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności serwisu ogłoszeniowego.

Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. "TRYBIE PRYWATNOŚCI", w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej serwis ogłoszeniowy traktuje jako ŚWIADOMĄ ZGODĘ użytkownika na zapisywanie plików cookie, co MA umożliwić poprawne działanie serwisu.

15: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.

16. Podczas rejestracji w serwisie O24.com.pl numer telefonu jest obowiązkowy ( numer telefonu widoczny tylko dla zarejestrowanych użytkowników ).

17. Zabrania się umieszczania danych kontaktowych w treści ogłoszenia ( Numer telefonu oraz adres Email ) - ogłoszenia z danymi kontaktowymi w treści ogłoszenia bedą usuwane.